Ιατρικά όργανα

  • Medical Device Components Housing

    Στέγαση εξαρτημάτων ιατρικής συσκευής

    Κατασκευάζουμε ιατρικά περιβλήματα που πληρούν τις σημερινές αυστηρές απαιτήσεις του κλάδου, όπως μεγάλα περιβλήματα ιατρικού εξοπλισμού όπως μαγνητική τομογραφία και περιβλήματα οικιακού ιατρικού εξοπλισμού όπως συσκευές παρακολούθησης γλυκόζης αίματος.Συμμορφωθείτε με τα πρότυπα του FDA.