Ομάδα μηχανικών

Έχουμε μια επαγγελματική ομάδα μηχανικών, που περιλαμβάνει 30 μηχανικούς και σχεδιαστές που είναι ικανοί στα αγγλικά.Η ομάδα μας κατέχει την τεχνολογία από τον σχεδιασμό της ιδέας του προϊόντος, τον δομικό σχεδιασμό, την ανάλυση ροής καλουπιού, την ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων, τη δοκιμή και την επαλήθευση και παρέχει στους πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις από την ανάπτυξη προϊόντων έως την κατασκευή καλουπιών.Εξοικειωμένοι με UG, SOLIDWORKS, Pro-E, MOLDFLOW και άλλα λογισμικά, εξοικειωμένοι με τα DME, HASCO και άλλα πρότυπα καλουπιών.